6 juni 2019 Landelijke Congres Bodemtoezicht- en handhaving

Op donderdag 6 juni 2019 vindt het Landelijke Congres Bodemtoezicht- en handhaving 2019 2019 plaats. 
Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”, met als motto: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking! 

Volg PDM

   
 

Tweets van PDM