Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor opsporingsambtenaren en toezichthouders die belast zijn met de opsporing en handhaving van de dieren en milieu wet- en regelgeving in Nederland. Daarnaast is een ieder welkom als donateur. De contributie, verbonden aan het lidmaatschap, bedraagt € 30,- per jaar, inclusief het blad "Dier en Milieu" bij automatische incasso. Bij gebruik van een acceptgiro wordt € 5,- extra in rekening gebracht voor incassokosten.

U kunt PDM machtigen: Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.

Opzeggingen:
Het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het kalenderjaar opgezegd te worden.
Opzeggen kan per brief en/of per e-mail bij de administrateur.

Nieuw adres administrateur: Kruisvoorde 66 7339 KV Ugchelen
e-mail: administratie@politiedierenenmilieu.nl.

Ja, ik geef mij bij deze op als lid/donateur!

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com