Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening opgesteld op 24 oktober 2011 tussen de Minister van Veiligheid en Justitie , De Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Fedreatie Dierenambulances Nederland.