Over PDM

Wat is de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming ?

 De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM) is in 1919 opgericht, in eerste instantie als “Bond voor Politieambtenaren ter Bescherming van Dieren”  In de jaren zeventig is zij uitgebreid met het milieu. In 1982 werd de naam gewijzigd in “Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming” (PDM).

De Vereniging stelt zich ten doel de bescherming van dieren en het milieu tegen elke gedraging die in strijd is met een verantwoorde dieren en milieu bescherming.

De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming.

De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming is er voor U!

Hoewel ook burgers lid kunnen worden, zijn de meeste leden van PDM toch opsporingsambtenaren, zowel algemene als bijzondere en buitengewone.controle

Ook andere toezichthouders en handhavers voelen zich thuis bij de vereniging

 

. PDM wil hen ondersteuning bieden bij de handhaving van de wet- en regelgeving en invloed uitoefenen bij de voorbereiding en vastelling van beleid ten aanzien van dier, natuur en milieu. De doelgroep bestaat naast opsporingsambtenaren ook uit alle overheden, zoals provincie en gemeenten, en toezichthouders.PDM wil tevens ondersteuning bieden en inzicht geven in het maken van beleid ten aanzien van dier, natuur en milieu. De basis voor handhaving ligt immers bij de beleidsmakers.
 
 

PDM 100 Jaar

In 2019 bestaat PDM 100 jaar!

 Schermafbeelding_2016-12-07_om_11.07.43.png