Blad dier en milieu

Verenigingsblad Handhaving Dier & Milieu

De Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming heeft een prachtig vakblad voor handhavers. HANDHAVING DIER & MILIEU is het Verenigingsblad dat onze leden (vanaf 2017) vier keer per jaar ontvangen.
HANDHAVING DIER & MILIEU is een vakblad voor handhavers op het gebied van dierenbescherming, natuurbehoud en milieubeheer. In het blad vindt u veel informatie over handhaving van wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkzaken. Vakinformatie wordt afgewisseld met sfeerreportages en prikkelende columns.
Het blad wordt veel door leden voor de leden gemaakt!
De definitieve opmaak, lay-out en druk wordt verzorgd door Concerndrukkerij Almelo.

 

Gratis proefnummer HANDHAVING DIER & MILIEU
Nieuwsgierig hoe het blad eruit ziet? Vraag dan een gratis proefnummer aan bij de secretaris

Adverteren in HANDHAVING DIER & MILIEU

Wilt u adverteren in Dier en Milieu neem dan contact op met Adviesburo CADEX   www.cadex.nl

Publicaties uit Handhaving Dier en Milieu

In deze sectie kunt u een artikel of een deel van een artikel lezen van publicaties uit de edities Handhaving Dier & Milieu. Wilt u alles lezen, wordt dan lid van onze vereniging.

Nr 2020/1 Inhoud

Nr 2020/1 Algemene Ledenvergadering 2020

Nr 2020/1 Jaarverslag 2019

Nr 2020/1 Jurisprudenie: (Wet) dieren (beperkt artikel)

Nr 2020/1 Bespreking Wet Natuurbescherming, over de jacht (beperkt artikel)

Nr 2020/1 Eikenprocessierups geen nieuwkomer in Nederland (volledig artikel)

Nr 2019/2 Inhoud

Nr 2019/2 100 jaar PDM

Nr 2019/2 Afval storten is overal een probleem (beperkt artikel)

Nr 2019/2 Wat verwacht de omgevingswet van toezicht en handhaving (beperkt artikel)

Nr 2019/2 Specifieke zorgplicht voor de natuur (volledig artikel)

Nr 2019/2 Toezicht op de grond en in de lucht. Inzet drones, ontwikkeling van een nieuw toezichtsinstrument (beperkt artikel)

Nr 2019/1 Algemene ledevergadering 2019

Nr 2019/1 Jaarverslag PDM 2018

Nr 2019/1 De dunne scheidslijn tussen toezicht en opsporing en de cautie (beperkt artikel)

Nr 2019/1 De rechtspositie van de moderne werkende hond (beperkt artikel_

Nr 2019/1 Bespreking van de Wet natuurbescherming Deel 15 - Over de jacht (deel2) (volledig artikel)

Nr 2018/4 Inhoud

Nr 2018/4 Bespreking van de Wet natuurbescherming (volledig artikel)

Nr 2018/4 LID: Nieuwe straf-menukaart bij de drukker (beperkt artikel)

Nr 2018/4 Boa-Platform:samenwerking in handhaving (volledig artikel)

Nr 2018/4 Elke dag dierendag: gemengde berichten uit den Haag (beperkt artikel)

Nr 2018/4 De Onlanden, eldorado voor moerasvogels, veiligheid voor mensen (volledig artikel)

Dier & Milieu 1989 Slachtoffer van bezuinigingsdrift, Veldpolitie het haasje (extra artikel nav D&M 2018/3)

Dier & Milieu 1989 Veldpolitie tegenpool groene criminaliteit (extra artikel nav D&M 2018/3)

Dier & Milieu 1989 Met verdwijnen veldpolitie dreigt natuur/milieuramp (extra artikel nav D&M 2018/3)

Nr 2018/3 Inhoud

Nr 2018/3 Onderzoek Bosduif (stroperij, handel in wapens en munitie, dierenwelzijn) (volledig arikel)

Nr 2018/3 Jurisprudentie (Hoge Raad over intrinsieke waarde, gevaarlijke dieren en soorten opzet (beperkt artikel)

Nr 2018/3 OZHZ: van Noordwijk tot Goeree, schapen, honden en zee (volledig artikel)

Nr 2018/3 Bodemenergiesystemem (2) (beperkt arikel) 

Nr 2018/2 Inhoud

Nr 2018/2 Handhaven, gemakkelijker gezegd dan gedaan. (Een kritische noot richting overheid) (beperkt artikel)

Nr 2018/2 Bodemenergiesystemen (1) (volledig artikel)

Nr 2018/2 EU-milieuwetgeving: lidstaten moeten meer doen aan uitvoering en handhaving (beperkt artikel)

Nr 2018/2 Bespreking van de Wet natuurbescherming deel 12 (volledig artikel)

Nr 2018/2 Terugblik ALV 

Nr 2018/1 Inhoud

Nr 2018/1 Algemene Ledenvergadering 2018

Nr 2018/1 Jaarverslag 2017

Nr 2018/1 Bespreking van de Wet natuurbescherming Deel 11 FBE, faunabeheerplan en WBE (beperkt artikel)

Nr 2018/1 Jurisprudentie (Dierenmishandeling anno 2018) (beperkt artikel)

Nr 2018/1 Boa-event 2017: een terugblik (volledig artikel)

Nr 2017/4 Inhoud

Nr 2017/4 Het oordeel van de rechter bij zorgonthouding aan dieren:de wijsheid van een uit? (beperkt artikel)

Nr2017/4 Bespreking van de Wet natuurbescherming. Deel 10-Verboden handelingen 'rode lijstsoorten' (volledig artikel)

Nr 2017/4 Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? Deel 3 (beperkt artikel)

Nr 2017/4 Boa zijn is een vak: Dirk Verkade (volledig artikel)

Nr 2017/3 Inhoud

Nr 2017/3 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2017/3 Handhaven van de Wet natuurbescherming in de praktijk (regelgeving belemmert doorastende praktijk) (beperkt artikel)

Nr 2017/3 Eigenlijk zijn we hier grootschalig aan het tuinieren. De Alde Feanen (volledig artikel)

Nr 2017/3 Boa zijn is een vak: Abel Spanninga (volledig artikel)

Nr 2017/2 Inhoud

Nr 2017/2 LID: Een zeearend, een paashaas en een gans (beperkt artikel)

Nr 2017/2 Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing? (volledig artikel)

Nr 2017/2 Jurisprudentie, positieflijst (beperkt artikel)

Nr 2017/2 Boa zijn is een vak: Ard Smallegange (volledig artikel)

Nr 2017/1 Inhoud

Nr 2017/1 ALV 2017

Nr 2017/1 Jaarverslag 2016 

Nr 2017/1 Praktijkdag "Werken met de Wet natuurbescherming" (volledig artikel)

Nr 2017/1 Wilde dieren in de Wet dieren: ook interessant voor de boa (volledig artikel)

Nr 2017/1 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2016/6 Inhoud

Nr 2016/6 Praktijkdag Werken met de Wet natuurbescherming

Nr 2016/6 Vogels ringen, werk voor deskundigen (beperkt artikel)

Nr 2016/6 De hazen lopen een eindje om (volledig artikel)

Nr 2016/6 Bespreking van de Wet natuurbescherming: deel 6 Bescherming rustplaatsen en bezit, handel en vervoer (beperkt artikel)

Nr 2016/6 100 jaar Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming

Nr 2016/5 Inhoud

Nr 2016/5 Evaluatie ketenaanpak co-vergisting Gelderse Omgevingsdiensten

Nr 2016/5 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2016/5 Bestuursdwang met een overpeinzing (LID) (beperkt atikel)

Nr 2016/5 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2016/5 Bespreking van de Wet natuurbescherming (volledig artikel)

Nr 2016/4 Inhoud

Nr 2016/4 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2016/4 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2016/4 Grond(ige) opslag (beperkt artikel)

Nr 2016/4 Medewerking in de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht (volledig artikel`)

Nr 2016/2 Inhoud

Nr 2016/2 Van wollige begrippen naar feitelijk vastgelegde rechten: erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (beperkt artikel)

Nr 2016/2 Uit de praktijk: Eigenaar begraaft eigen paarden op woonerf (volledig artikel)

Nr 2016/2 Het opzet in de (nieuwe) Wet natuurbescherming: wat wordt beschermd? (beperkt artikel)

Nr 2016/2 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2016/1 Inhoud

Nr 2016/1 Algemene ledenvergadering 2016

Nr 2016/1 Bedrijfsmatig houden van dieren: samen op pad met verschillende wetgeving (beperkt artikel)

Nr 2016/1 Jaarverslag 2015

Nr 2016/1 Bespreking van de Wet natuurbescherming - deel 1(beperkt artikel)

Nr 2015/6 Inhoud

Nr 2015/6 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2015/6 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2015/6 Uit de praktijk (beperkt artikel)

Nr 2015/6 Uitgebroken en ontsnapte dieren en de Wet dieren: een andere vorm van dierenwelzijn (volledig artikel)

Nr 2015/6 Rocky en Rambo bij de Hoge Raad (beperkt artikel)

Nr 2015/5 Staat in zijn geheel op onze site

Nr 2015/4 Staat in zijn geheel op onze site

Nr 2015/3 Inhoud

Nr 2015/3 Visstropers op heterdaad betrapt (volledig artikel)

Nr 2015/3 Lezers schrijven (volledig artikel)

Nr 2015/3 Waterloopbos, een ruwe diamant in de polder (volledig artikel)

Nr 2015/3 Afval of grondstof (beperkt artikel)

Nr 2015/3 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2015/2 Inhoud

Nr 2015/2 De manier van handhaven essentieel voor geloofwaardigheid van de overheid (volledig artikel)

Nr2015/2 Uit de praktijk (beperkt artikel)

Nr 2015/2 Er wordt nog steeds geknoeid met pootringen (volledig artikel)

Nr 2015/2 "U was toch de baas? U was toch verantwoordelijk? (beperkt artikel)

Nr 2015/2 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2015/1 Inhoud

Nr 2015/1 Algemene Ledenvergadering 2015

Nr 2015/1 Jaarverslag 2014 

Nr 2015/1 Lezers schrijven (volledig artikel)

Nr 2015/1 Dumpen synthetisch drugsafval (beperkt artikel)

Nr 2015/1 Jurisprudentie (volledig artikel)

Nr 2014/6 Inhoud

Nr 2014/6 Rondetafelgesprek voorstel Wet natuurbescherming (beperkt artikel)

Nr 2014/6 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/6 Handhaven als uitdaging: illegale handel in bedreigde diersoorten (beperkt artikel)

Nr 2014/6 Uit de praktijk (beperkt artikel)

Nr 2014/6 De positieflijst, juridisch niet haalbaar, praktisch onwerkbaar (volledig artikel)

Nr 2014/5 Inhoud

Nr 2014/5 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/5 Van opiumwet naar hoofdstuk 9 Wet milieubeheer (volledig artikel)

Nr 2014/5 Duurzame energie en de risico's van co-vergisting (beperkt artikel)

Nr 2014/5 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2014/5 Vissen met levend aas geen misdrijf (volledig artikel)

Nr 2014/4 Inhoud

Nr 2014/4 Handhaving dierenwelzijn anno 2014 (volledig artikel)

Nr 2014/4 Meer secties op vergiftigde inheemse dieren (volledig artikel)

Nr 2014/4 Risico's bij overtreding van milieuregels (beperkt artikel)

Nr 2014/4 Toezicht in het buitengebied door de politie? Ja of Nee.... (beperkt artikel)

Nr 2014/4 BOA zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/3 Inhoud nummer 2

Nr 2014/3 10 vragen aan Herman Reuvers over opleiden in handhaven (beperkt artikel)

Nr 2014/3 Praktijkdag roofvogelvervolging (beperkt artikel)

Nr 2014/3 Oehoe's zijn hot (volledig artikel)

Nr 2014/3 BOA zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/2 Inhoud nummer 2

Nr 2014/2 Boa zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/2 Over muurhagedissen, vuursalamanders en Markplaats (volledig artikel)

Nr 2014/2 Jurisprudentie (beperkt artikel)

Nr 2014/1 Inhoud nummer 1

Nr 2014/1 Algemene Ledenvergadering 2014

Nr 2014/1 Jaarverslag 2013

Nr 2014/1 BOA zijn is een vak (volledig artikel)

Nr 2014/1 Eenvoudig afpakken binnen milieucriminaliteit (volledig artikel)

Nr 2014/1 Europa weer wild (volledig artikel)

Lees meer...

Verschijningsdata Dier en Milieu

  Nummer Inleveren kopij voor Verschijningsdatum 2021
  1/2021 25 januari 19 maart
  2/2021 25 april 18 juni 
  3/2021 23 juli 17 september
  4/2021 25 oktober 17 december
       
       

 

 

Actuele nummer

Hier kunt u zien wat er in het actuele nummer staat.
Bezoekers kunnen de inhoud, een aantal artikelen (volledig) en een aantal delen van artikelen uit de actuele editie lezen.
Leden kunnen hier het actuele nummer volledig inzien, toegang: alleen voor leden,
als u lid bent logt u nu in om gegevens te zien (klik op het menu Login en voer uw gegevens in)...

dier en milieu nr 1 2019 webversie

Redactie

Hoofd- en eindredactie:
K. Kasemir

2e Redacteur:
D. Nijhof

Redactiecommissie:
N. Evertsen, W. Kroon, D. Nijhof en K. Kasemir

Redactionele medewerkers:
P. Brandhorst, J. Smit en J.H. Madern

kopij via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via post naar Redactie D&M, Omloop103, 7391PL Twello

Voor de rubriek "Uit de praktijk"

via e-mail:

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.