Fondsen en legaten

Fondsen en legaten

 

De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming is een instelling van algemeen nut. De activiteiten van de vereniging worden bekostigd vanuit de contributiebijdragen en donaties. Ook ontvangt de vereniging met enige regelmaat een schenking of een legaat.

Voor het oprichten van een stichting waaraan uw naam kan worden verbonden, vallende binnen (het dierenbeschermings- of milieubeschermingsdeel) van de doelstelling van de vereniging, kunt u terecht bij de administratie van de vereniging.

Aan de vereniging zijn de volgende fondsen/stichtingen gelieerd:

  • Adolphina Swijterstichting
  • Moyra Stava-Morena Stichting

Moyra Stava-Morena

Ook met de Moyra Stava-Morena Stichting onderhoudt PDM contacten.

Het doel van deze stichting is:

Het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen in het buitenland en het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting, respectievelijk in stand houden van dierenasiels en diereninrichtingen en al hetgeen in belang van dieren moet geschieden.

Daartoe stelt de stichting - op aanvraag - gelden beschikbaar.

 

Adolphina Swijterstichting

De Adolphina Swijterstichting is ontstaan uit de nalatenschap van mevrouw Swijter, die in haar testament, middels daarin opgenomen statuten,
kwam tot de oprichting van de stichting met als doel hulpverlening aan het dier in nood, in de meest uitgebreide zin van het woord.

 

Zie de website van de stichting: www.adolphinaswijterstichting.nl