NVWA en politie treffen ruim 2 kilometer aan illegale netten aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de waterpolitie hebben donderdagavond 15 oktober 2.200 meter aan illegale staande netten in beslag genomen op het Markermeer. De eigenaar is bekend.
Visserijinspecteurs zullen deze beroepsvisser binnenkort horen en proces-verbaal tegen hem opmaken. Het is de 3e keer in 3 weken tijd dat de NVWA honderden meters illegale netten aantreft in het Markermeer. Sinds juli 2014 gelden er op het Markermeer en het IJsselmeer maatregelen om de visstand te verbeteren. Het toezicht is sinds de invoering van die maatregelen verscherpt.
 
Tijdens een gezamenlijke controle zagen NVWA-inspecteurs en politiemensen dat een beroepsvisser in de buurt van Hoorn een grote hoeveelheid netten in het Markermeer liet zakken. Omdat de verplichte jonen (drijvers met een vlaggetje) ontbraken, gingen de NVWA en politie kort daarop een kijkje nemen. Daarbij troffen zij 22 staande netten van elk 100 meter lang aan. De verplichte jonen en identificatiemerkjes ontbraken, waardoor de netten illegaal zijn. De inspecteurs en politiemensen hebben de netten uit het water gehaald. Door snel na het uitzetten al actie te ondernemen, hebben NVWA en politie voorkomen dat er vis in de netten terecht is gekomen.
 
Beperkende maatregelen
De schubvisstand in het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen op dit moment bijvoorbeeld nog maar 15% van hun staandwantnetten gebruiken. De maatregelen moeten helpen de sterk teruggelopen visstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen.
 
Toezicht verscherpt
Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de OFGV, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), de politie, het Openbaar Ministerie, de Waddenunit, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.
Bron: NVWA