Melding aan NVWA leidt naar illegale schietfuiken

De NVWA maakt proces-verbaal op tegen een beroepsvisser, omdat hij schietfuiken had uitgezet in het IJsselmeer in een periode dat het gebruik van dit vistuig daar niet is toegestaan. Visserinspecteurs hebben 2 schietfuiken in beslag genomen.
 
Tussen 1 oktober en 1 mei is het op het IJsselmeer niet toegestaan om met schietfuiken te vissen. Na een melding dat dit toch gebeurde, voerden NVWA-inspecteurs en de Waddenunit op dinsdag 13 oktober een controle uit. Daarbij troffen ze in de buurt van Den Oever inderdaad schietfuiken aan. Deze bleken van een beroepsvisser te zijn, die ermee op wolhandkrab viste. Vanwege de weersomstandigheden konden de inspecteurs maar 2 schietfuiken uit het water halen en in beslag nemen. De visser moet de overige fuiken zo snel mogelijk zelf weghalen. De NVWA ziet er op toe dat de visser dit daadwerkelijk doet.
 
Gesloten periode
Om een gezonde visstand in het IJsselmeer te bevorderen, zijn er gebieden aangewezen waar niet mag worden gevist met bepaalde vistuigen, zoals schietfuiken. Het gebruik van schietfuiken is van 1 oktober tot 1 mei bovendien op het gehele IJsselmeer niet toegestaan. Wie in een gesloten gebied of tijdens de gesloten periode toch vist met schietfuiken pleegt een economisch delict. De NVWA maakt daarom altijd proces-verbaal op tegen de visser. Naleving van deze beperkende maatregelen is van groot belang voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij.
Bron: NVWA