NVWA betrapt krabbenvisser met kilometer illegale netten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben donderdag 12 november op het IJsselmeer ruim 1 kilometer aan illegale netten in beslag genomen.
De netten waren van een beroepsvisser die er gericht mee op krabben viste. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de visser.
 
NVWA-inspecteurs zagen dat de beroepsvisser bij Den Oever netten uitzette zonder daarop de verplichte jonen te plaatsen. Jonen zijn drijvers met een vlaggetje die aangeven waar de netten in het water liggen. Omdat ze dat verdacht vonden, hebben de inspecteurs en politieagenten een controle uitgevoerd. Daarbij bleek dat de visser geen vergunning had voor de netten waarmee hij viste. De netten zijn uit het water gehaald. In de netten troffen de inspecteurs een klein aantal krabben en een dode aalscholver aan.  
 
Visstroperij aanpakken
Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.
 
Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk.
Bron: NVWA