Dierenbescherming: 'Stop ziekmakende kalvertransporten'

Nederlandse bedrijven moeten stoppen met de import van zeer jonge kalveren uit landen als Polen, Litouwen en Ierland. Dat is de inzet van een campagne van de Dierenbescherming die woensdag 9 december van start gaat.
Volgens de organisatie wordt jaarlijks het welzijn van een kwart miljoen zeer kwetsbare dieren onacceptabel aangetast tijdens ritten die langer duren dan acht uur. Uit eigen waarneming van de Dierenbescherming blijkt bovendien dat bestaande Europese wetgeving regelmatig wordt overtreden. 
 
Naast het leed dat de kalveren van amper twee weken oud wordt aangedaan, vindt de Dierenbescherming het onbegrijpelijk dat de kalversector welbewust de volksgezondheid en die van de complete Nederlandse veestapel op het spel zet. "Het is gewoon Russische roulette", stelt directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. "Het gebruik van antibiotica na dergelijke transporten is onverantwoord hoog en daarbij is het risico op insleep van ernstige dierziekten als MKZ niet te onderschatten; het is niet de vraag of, maar wanneer het weer gruwelijk fout gaat".
 
Maat vol
Volgens Dales is de maat vol nadat zijn organisatie al eerder de kwestie bij de verantwoordelijke bedrijven en de overheid heeft aangekaart. "We vragen het publiek ons nu massaal te steunen bij onze oproep aan de kalversector om te stoppen met deze transporten.". Hiertoe kan een petitie worden ondertekend op de website van de Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl/stopkalvertransport.
 
De Nederlandse kalversector mest jaarlijks 1,4 miljoen kalveren en is daarmee de grootste producent van Europa. De dieren zijn deels een restproduct van de Nederlandse melkveehouderij, maar om de stallen te vullen, worden er per jaar nog eens 800.000 kalveren uit het buitenland gehaald. Daarvan moet een kwart miljoen dieren een reis maken die langer duurt dan acht uur, soms wel meer dan 19 uur. 
 
Uitgeput en uitgedroogd
In het voorjaar heeft de Dierenbescherming twee van dergelijke transporten vanuit Polen en Litouwen laten volgen waarbij beeldmateriaal is gemaakt, dat op 8 december door de actualiteitenrubriek EenVandaag is uitgezonden. Duidelijk is te zien hoe dieren opgepropt staan in veewagens, onderweg worden vertrapt en uiteindelijk uitgeput en uitgedroogd in Nederland arriveren. De jonge dieren hebben onderweg niet of nauwelijks gedronken. De kalfjes hebben geen idee hoe de drinkinstallatie aan boord werkt of kunnen er niet bij in het uur tijd dat ze daarvoor gegund wordt. Met 250 lotgenoten op de wagen blijkt dat ondoenlijk voor een jong dier.
 
De overtredingen tijdens de kalvertransporten zijn niet mals. Zo worden dieren aan oren, staarten en ledematen getrokken en krijgt het overgrote deel van de kalfjes gedurende 19 uur niets te drinken. Chauffeurs vertellen verder dat wordt gesjoemeld met paspoorten om kalfjes ouder te laten lijken en dat halteplaatsen om de dieren 24 uur te laten rusten regelmatig worden overgeslagen. "De Dierenbescherming heeft een lange historie als het gaat om het blootleggen van misstanden tijdens internationaal veetransport en ook bij de kalvertransporten blijkt nu dat adequate handhaving van de regels in de praktijk een wassen neus is", concludeert Dales. "We zijn er behoorlijk klaar mee. Dit moet nu echt afgelopen zijn. Sowieso zullen we via onze Brusselse koepel Eurogroup for Animals een formele klacht neerleggen bij de Europese autoriteiten vanwege de geconstateerde overtredingen, maar we hebben er weinig fiducie in dat we hiermee tot structurele oplossingen komen." 
 
De enige oplossing is volgens de Dierenbescherming een besluit van de kalversector. De Dierenbescherming denkt dat door de recente aanwas van de aantallen melkkoeien in Nederland en direct omliggende landen sowieso minder dieren uit het buitenland nodig zullen zijn.