Wet natuurbescherming aangenomen

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel Wet natuurbescherming (33.348) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP, PVV en het lid Prast (D66) stemden tegen.
De Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving van de wet (EK 33.348, H) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA , SGP en OSF en PVV stemden tegen.
De Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over de brede samenstelling van de besturen van de faunabeheereenheden (EK 33.348, I) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.