Step Mulder overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht dat onze oud secretaris en erelid, Step Mulder op 12 januari 2016 is overleden.

Step was een actief lid van de vereniging en bezocht nog regelmatig onze Algemene Ledenvergaderingen.

Wij wensen zijn vrouw en de kinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.