ILT houdt vissersschip aan om verlopen certificaten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 8 februari in IJmuiden een visserschip aangehouden omdat de schipper voer met ongeldige certificaten. Het schip mag pas vertrekken als de certificaten geldig zijn. Schippers moeten periodiek hun certificaten vernieuwen of verlengen. Met een geldig certificaat laat een eigenaar zien dat hij aan alle wet- en regelgeving op het gebied van onder andere veiligheid, milieu en accommodatie voldoet. Sommige certificaten, bijvoorbeeld het bemanningscertificaat, geven ook aan onder welke voorwaarden een schip naar zee mag.
 
Inzet op geldigheid certificaten vissersvaartuigen 
ILT zet sinds 2015 meer in op de geldigheid van certificaten bij vissersvaartuigen. In totaal zijn 314 schepen in actieve vaart onder toezicht van de ILT. Op basis van haar administratie heeft de inspectie bedrijven per brief geattendeerd op het verstrijken van de geldigheidstermijn van certificaten van schepen. De naleving binnen de branche steeg hierdoor van 75% van begin 2015 naar 95% aan het einde van het jaar. De inspectie gebruikt resultaten van de administratiecontrole om gerichter te kunnen controleren bij de schepen waarvan bekend was dat de certificaten niet op orde zijn. Bij overtreding legt de ILT een schip stil. Daarnaast kunnen ook strafrechtelijke maatregelen worden genomen. In 2015 zijn in totaal 3 schepen aangehouden ivm verlopen certificaten. 
 
De ILT stimuleert en bewaakt de naleving van wet- en regelgeving voor professioneel vervoer over water. De inspectie heeft bij deze actie samengewerkt met het Maritiem Informatie Knooppunt van de Kustwacht.