Ed Nijpels voorzitter commissie toekomst veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat een speciale commissie adviseren over de toekomst van de veehouderij. Het gaat daarbij om het verbeteren van de economische perspectieven, verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak.
De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels. De verwachting is dat de commissie rond de zomer haar voorstellen voor concrete  acties en maatregelen kan opleveren, voor betrokken partijen (overheden, sector, maatschappelijke organisaties en burgers).
 
Het kabinet zet in op een verdere versnelling van de verduurzaming van de veehouderij. Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrarische sector is wereldspeler, maar tegelijkertijd staat de maatschappelijke waardering voor de sector onder druk door vragen over dierenwelzijn en milieu. En hoewel er op dit punt al veel verbetering is, wil ik vooruitgang blijven boeken naar een meer duurzame, diervriendelijke en economisch rendabele veehouderij.  
Het voorstel van de Commissie Nijpels wordt daarbij een belangrijke leidraad.”
 
De commissie die zich gaat buigen over verduurzaming van de veehouderij bestaat in totaal uit zes leden. Naast voorzitter Ed Nijpels zijn dat Joszi Smeets, Martin Scholten, Felix Rottenberg, Ruud Huirne en Hans Hoogeveen.