Staatssecretaris Van Dam scherpt regels ritueel slachten aan

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat de regels rond ritueel slachten aanscherpen. Zo mag er alleen nog ritueel geslacht worden voor de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Ook wordt de wijze van slachten in regelgeving vastgelegd en gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit permanent toezicht houden bij het slachten.
Verder worden er technische verfijningen in de slachthuizen doorgevoerd om het lijden van dieren zo veel mogelijk terug te dringen. Staatssecretaris Van Dam heeft hierover afspraken gemaakt met de betrokken joodse en islamitische organisaties en vertegenwoordigers van slachterijen. Dat schrijft de staatssecretaris woensdag 17 februari 2016  in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Aantasting dierenwelzijn beperken
Van Dam: “Ik vind de huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel. De aantasting van dierenwelzijn moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom heb ik een aantal strenge maatregelen genomen. Ik ben blij dat ik daarover met de betrokken religieuze organisaties afspraken heb kunnen maken.” Met de betrokken partijen is afgesproken dat vlees van onbedwelmde slacht niet in de reguliere keten terecht mag komen. Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat regulier vlees afkomstig is van bedwelmd geslachte dieren. De betrokken partijen zullen een systeem opzetten om te waarborgen dat ritueel geslacht vlees herkenbaar en apart wordt afgezet.
 
Aangescherpte regels slachterijen
Slachterijen die rituele slacht willen uitvoeren moeten zich registreren. Alleen slachthuizen die voldoen aan de aangescherpte regels kunnen dan op deze manier slachten. De NVWA gaat permanent toezien op de wijze van slachten en de verplichting om dieren die na veertig seconden nog niet het bewustzijn hebben verloren alsnog te bedwelmen. Ook komen er nieuwe indicatoren voor het vaststellen van het bewustzijnsverlies van de dieren. Hiervoor wordt de ooglid- en corneareflex gebruikt, in overeenstemming met het meest recente wetenschappelijke advies van het Europese bureau voor voedselveiligheid.
 
Staatssecretaris Van Dam wil de rituele slacht alleen nog toestaan ten behoeve van de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Met de betrokken joodse en islamitische organisaties en de vertegenwoordigers van slachterijen is afgesproken dat zij de daadwerkelijke behoefte aan ritueel geslacht vlees feitelijk moeten onderbouwen. Ook komt er een registratie van het aantal geslachte dieren. Dit aantal moet in overeenstemming zijn met het vooraf vastgestelde aantal dieren dat nodig is voor de Nederlandse markt.
 
De afspraken worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur, die per 1 januari 2017 in werking zal moeten treden. De komende periode zal de NVWA al extra aandacht geven aan de rituele slacht in slachthuizen. De bedrijven zullen beoordeeld worden op de uitrusting en de werkwijze.