NVWA en politie nemen 4 vogels in beslag op vogelmarkt Zwolle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben zaterdag 20 februari 4 vogels in beslag genomen op de vogelmarkt in Zwolle. De eigenaren konden niet aantonen dat ze de vogels legaal hadden verkregen. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt tegen twee verdachten. 
 
Een Hongaarse handelaar kon de legaliteit van een kleine geelkuifkaketoe niet aantonen. Dat kon een Poolse handelaar ook niet van een Japanse nachtegaal. De NVWA heeft de vogels daarom in beslag genomen. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau. In overleg met een officier van justitie mochten de handelaren na het betalen van boetes van respectievelijk €500,- en €300,- terug naar de markt. De vogels zijn ondergebracht bij een opvangadres.
Inspecteurs van de NVWA troffen bij een Duitse kweker 2 ongeringde goudvinken aan. Het gaat om beschermde vogels, die vermoedelijk uit eigen kweek afkomstig waren. Maar omdat de vinken geen verplichte goedgekeurde pootringen hadden, heeft de NVWA ze in beslag genomen. De man heeft afstand gedaan van de vogels en is heengezonden met een waarschuwing.
 
Welzijn
Dierenartsen van de NVWA zagen bij een aantal handelaren kleine verbeterpunten op het gebied van dierenwelzijn. Zo stond er een aantal kooien op de grond, zaten in sommige kooien iets te veel vogels en zaten sommige vogels in een iets te kleine kooi. De marktcommissie heeft ervoor gezorgd dat de handelaren deze zaken direct oplosten.
 
Beschermd
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen zijn volgens de Flora- en faunawet beschermd. De handel in deze wilde vogels is daarom verboden. Alleen gekweekte vogels met een passende, gesloten pootring mogen worden verhandeld of gehouden. De pootring moet zijn afgegeven door een erkende vogelbond. 
 De invoer van vogels afkomstig van buiten de Europese Unie is in principe verboden.
 
Risico
De illegale handel in exotische vogels is niet alleen vanuit het oogpunt van natuurbescherming schadelijk. Vaak gaat het om wilde vogels, die illegaal gevangen zijn en geen enkele medische aandacht hebben gehad. Daardoor bestaat het risico op de insleep en verspreiding van dierziektes.