Werkstraffen en beroepsverbod geëist voor zwanendriften

Het Functioneel Parket heeft op 12 april 2016 voor de rechtbank in Utrecht 240 uur werkstraf waarvan 60 uur voorwaardelijk, een geldboete van in totaal 5500 euro en een beroepsverbod van een jaar geëist tegen drie verdachten voor het illegaal uitoefenen van zwanendriften en het verrichten van verboden handelingen - waaronder het leewieken, tatoeëren en inknippen van teenvliezen.
 
Zwanendriften is een extensieve traditionele vorm van veehouderij. Zwanen worden in het open veld gehouden. De kuikens worden geringd, geleewiekt en weggevangen om te verkopen voor de siervogelhandel. Zwanendriften is (nog) niet verboden. Voor het uitoefenen van zwanendriften is een ontheffing nodig. In Nederland waren in de tenlastegelegde periode (nog) maar twee zwanendrifters actief. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op deze twee overgebleven zwanendrifters. Beiden hebben een aantal anderen gemachtigd om alleen of samen met hen het zwanendriften uit te voeren. De andere zwanendrifter moet zich op 20 en 21 april verantwoorden voor de rechter.
Strafrechtelijk onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek werd in 2013 gestart om het illegale zwanendriften aan te pakken. “Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten wilde zwanen vingen, merkten en vervolgens als gehouden zwanen aanmerkten en de kuikens ervan ‘oogsten’. Het is echter verboden om wilde zwanen te vangen. Niemand mag een zwaan vangen, tenzij er sprake is van een vrijstelling. De wettelijke vrijstelling van dat verbod geldt alleen voor aantoonbaar gekweekte zwanen, dat betekent dat de zwanen een naadloos gesloten pootring moeten hebben. De verdachte had een ontheffing van die ringplicht voor zijn gehouden kweekparen. Alleen nakomelingen van gekweekt gehouden broedparen mogen worden weggevangen, geringd, geleewiekt (mits door een dierenarts) en verhandeld.”, zei de officier op zitting.  Volgens de officier zijn de verdachten medeplegers van het illegaal uitoefenen van zwanendriften en het verrichten van verboden handelingen die daarbij komen kijken. Het OM vindt een werkstraf en een geldboete passend voor de verdachten. Daarnaast eist het OM een beroepsverbod, om herhaling te voorkomen.
Bron: OM