NVWA en Douane onderscheppen koffers met reptielen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op zaterdag 3 september samen met de Douane 3 Spanjaarden aangehouden die via Schiphol 4 koffers vol reptielen Europa binnen wilden smokkelen. In de koffers troffen de inspecteurs 259 dieren aan, waarvan er 10 waren overleden.
Het gaat onder meer om slangen, hagedissen en schildpadden. De verdachten waren op doorreis van Mexico naar Spanje.
Een groot deel van de aangetroffen reptielen is beschermd volgens de CITES regelgeving. Bijvoorbeeld de 14 chuckwalla's, hagedissen die in het wild alleen voorkomen op het Mexicaanse eiland San Esteban. Alle dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een geschikte opvang. De marktwaarde van de dieren wordt geschat op 80.000 Euro. Tegen de verdachten is proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de Flora- en Faunawet, omdat zij niet beschikten over de benodigde CITES-vergunningen. Ook krijgen zij een proces-verbaal voor dierenkwelling. Door de dieren in koffers te vervoeren is hun welzijn geschaad.
 
Beschermde dieren
De handel in (beschermde) diersoorten is internationaal aan strikte regels gebonden in het verdrag Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Dit verdrag bevat afspraken over de wetgeving, de naleving en de controle van de internationale handel in bedreigde dieren en planten. Een beschermd dier mag alleen verhandeld worden als de verkoper beschikt over een CITES-vergunning.
Illegale handel in(bedreigde) dieren levert grote schade op aan de populatie van deze soorten, de leefomgeving, de natuur en de internationale rechtsorde. De regels zijn er om de diversiteit in flora en fauna te handhaven en diersoorten tegen uitsterven te beschermen. Nederland heeft als onderdeel van de internationale gemeenschap de plicht om de internationale rechtsorde te handhaven, onder meer door het bestrijden van deze vormen van criminaliteit en daarmee samenhangende ondermijnende activiteiten.