NVWA doorzoekt bedrijf na vermoedelijk gebruik illegaal gewasbeschermingsmiddel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 29 september een kwekerij van sierplanten en een woning in Noord-Brabant doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van het gebruik van een illegaal gewasbeschermingsmiddel, waardoor in de omgeving een groot aantal bijen is gestorven.
Bij de doorzoeking zijn onder meer administratie en een hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen.
Eind augustus meldde een aantal imkers uit dezelfde regio zich bij de NVWA, omdat zij te maken hadden met plotselinge massale sterfte onder hun bijen. De NVWA trof in de bijen de stof fipronil aan. Deze stof is schadelijk voor onder meer bijen en er gelden strenge beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met deze stof.
 
 
 
De NVWA heeft in de omgeving een onderzoek ingesteld en trof bij een kwekerij sierplanten aan met een hoog gehalte fipronil. Deze stof mag niet gebruikt worden bij sierplanten. Daarop is onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek wordt voortgezet en richt zich onder meer op wie het middel heeft geleverd.
De NVWA onderzoekt verder of de ondernemer de planten die nu nog op de kwekerij staan moet verwijderen, zodat er niet nog meer bijen kunnen sterven. Ook wordt bekeken hoe dat op een verantwoorde manier kan.
Risico niet-toegelaten middelen
Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Door het gebruik van niet-toegelaten middelen of onjuist gebruik van middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.
Bron: NVWA