€150 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energie uit mest

Minister Kamp van Economische Zaken stelt in 2017 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters. Dit maakt hij vandaag bekend bij de ingebruikname van een monomestvergister in het Friese Hinnaard.
Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit of warmte.
 
Kamp: “Met de bouw van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.”
 
Aparte regeling SDE+
Minister Kamp heeft een aparte regeling open gesteld voor monomestvergisters binnen de SDE+, de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie. Het gaat om een tenderregeling, vergelijkbaar met wind op zee, met een budget van €150 miljoen. Dit budget zal worden uitgekeerd over de looptijd van de projecten en is afhankelijk van de geleverde energie en de energieprijzen. De werkelijke subsidiekosten zijn naar verwachting lager. De realisatie van de eerste 200 monomestvergisters moet zorgen voor een kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen. De verwachting is dat monomestvergisters hierna in de reguliere SDE+ kunnen meedingen voor subsidie.
 
Snelle realisatie
Omdat de regeling voor monomestvergisters bedoeld is om bij te dragen aan het 14% hernieuwbare energiedoel voor 2020 komen alleen projecten in aanmerking die binnen 2 jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren. De sector geeft aan dat zij naar verwachting in 2020 duizend monomestvergisters kunnen realiseren. Dit draagt naar verwachting 2-3 PJ bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling (= 0,1 - 0,15 procentpunt) van de 14% doelstelling in 2020. 
 
FrieslandCampina
FrieslandCampina, dat de melk verwerkt van meer dan 70% van de Nederlandse melkveehouders, heeft aangegeven de via de monomestvergisters opgewekte groene stroom en gas van de leden-melkveehouders af te zullen nemen.
Bron: Rijksoverheid