Publicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenen

In de eerste zes maanden van dit jaar vonden er in Nederland 23 stalbranden plaats, waarbij 91.869 dieren zijn omgekomen (Brandweer Nederland & Verbond van Verzekeraars, 2016). De impact van een brand in een veestal is meestal groot, zeker wanneer er (grote aantallen) dieren omkomen.
Met het oog op het ontwikkelen van onderwijscontent en op basis van opdrachtonderzoek heeft de Brandweeracademie de afgelopen jaren informatie verzameld over (branden in) veestallen. Het resultaat is de publicatie Brandweerzorg bij veestallen.

De Nederlandse brandweer wordt in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met (vragen over) de brandveiligheid van veestallen, zowel in het kader van de feitelijke incidentbestrijding als in het kader van risicobeheersing. Het doel van deze nieuwe publicatie is om manschappen, bevelvoerders, officieren van dienst, adviseurs gevaarlijke stoffen en specialisten brandpreventie te informeren over de verschillende aspecten van het thema ‘brandweerzorg bij veestallen’ en zo veel mogelijk de beschikbare informatie op dit gebied samen te brengen.
Van wet- en regelgeving tot repressief optreden
De publicatie is een verzameling teksten die los van elkaar gelezen kunnen worden en bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op wetten, regels en kwaliteitssystemen die invloed kunnen hebben op de brandveiligheid van dierenverblijven. Hoewel er meerdere categorieën veehouderijen zijn, beperken wij ons in deze publicatie tot de varkenshouderij, de pluimveehouderij en de rundveehouderij. In hoofdstuk 2 komen deze drie soorten stallen aan bod, inclusief de stalarchitectuur en -inrichting. In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de brandveiligheid(srisico’s) van stallen. Daarnaast worden oorzaken en gevolgen van branden in veestallen nader toegelicht. Doordat de gevolgen van een brand in een veestal desastreus kunnen zijn en de inzetmogelijkheden van de brandweer beperkt, speelt preventieve brandveiligheid een belangrijke rol bij het terugdringen van (de effecten van) branden in dierenverblijven. In hoofdstuk 4 wordt hierbij uitgebreid stilgestaan. Tot slot besteedt hoofdstuk 5 aandacht aan het repressief optreden bij branden in veestallen. Wat maakt het optreden bij een brand in een dierenverblijf anders dan het optreden bij een brand in bijvoorbeeld een opslagloods?
Vragen of opmerkingen?
Deze publicatie is een weergave van de huidige inzichten over de brandweerzorg bij veestallen en de relevante wet- en regelgeving. Zowel inzichten als wet- en regelgeving kunnen aan verandering onderhevig zijn. Om de publicatie te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren, ontvangt de Brandweeracademie graag commentaar en suggesties ter verbetering. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van 'Publicatie Brandweerzorg bij veestallen’.
Download de publicatie Brandweerzorg bij veestallen