Politie schiet tekort bij handhaving van dierenwetgeving

Dit was een van de belangrijkste uitkomsten van het debat “Dierenwetgeving en Handhaving” tijdens het Landelijk Congres Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot. Met als debaters Rudmer Heerema (Tweede Kamerlid VVD), Noor Evertsen (stichting Dier & Recht), Marie José Enders (professor Antrozoölogie, mens-dier relaties) en Gerrit Hofstra (Dibevo). 
In een volle zaal gaven 65%  van de dierenhulpverleners aan dat het melden van misstanden met dieren zinloos is omdat er toch niets mee gebeurt. Het panel had een geheel andere mening: melden moet altijd bij de politie. In de zaal leefde vooral het gemis aan kennis bij de politie. Niet alleen is er weinig kennis van wetgeving omtrent dierenmishandeling ook wordt het door veel corpsen niet als prioriteit wordt gezien. Vaak weten agenten niet hoe te handelen bij een melding van dierenmishandeling en ook officieren van Justitie reageren op aangiftes allemaal op een andere manier. Dit terwijl er duidelijke richtlijnen zijn in de wetgeving.
Veel discussie in de zaal en het panel was er over de stelling of er een zwarte lijst moet komen van mensen die een dier mishandeld hebben en dan geen dier meer mogen houden. Gerrit Hofstra en Marie José Enders gaven aan dat mensen soms zo in de psychische problemen kunnen komen of in de schulden zitten dat zij daarom niet meer goed voor hun dier kunnen zorgen. Een houdverbod op dieren zou de persoon alleen maar verder in de problemen brengen dus daar moeten andere instanties op ingrijpen.  Rudmer Heerema was hier duidelijk over: iemand die een dier mishandelt, moet een 2e kans krijgen, maar daarna een verbod. Ook het publiek was verdeeld over deze stelling.
De illegale puppyhandel werd besproken waarin door Gerrit Hofstra werd uitgelegd dat om aan de vraag aan honden in Nederland te voldoen er meer honden legaal, gecontroleerd gefokt moeten worden. Rudmer Heerema gaf aan met Marktplaats in gesprek te zijn om naar mogelijkheden te kijken om meer voorlichting te geven over de aanschaf van een dier via Marktplaats. 
Het debat onder leiding van Theo Schut was goed bezocht met veel interactie vanuit een betrokken zaal met daarin onder andere Lenie ’t Hart.
Het Landelijk  Congres Dierenhulpverlening wordt 2x per jaar georganiseerd door Stichting DierenLot  (in april en november) en is gratis toegankelijk voor iedereen die werkzaam (betaald of vrijwillig) in de dierenhulpverlening. Naast het debat waren er ruim 30 lezingen variërend van het omgaan met agressieve honden tot social media om fondsen te werven.
Bron: Stichting Dierenlot