Ctgb trekt toelating in van tallowamine houdende glyfosaatmiddelen

Vrijdag 11 november publiceerde het Ctgb in de Staatscourant het besluit de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat en de hulpstof POE-tallowamine in te trekken. Hiermee volgt het Ctgb de Europese uitvoeringsverordening.
 
Het College heeft voor betreffende middelen een aflevertermijn tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 mei 2017 vastgesteld. Dit besluit staat nog open voor bezwaar.
De voorgenomen besluiten werden 30 augustus jl. ter inzage gelegd. Daarop kwamen zes zienswijzen binnen die allemaal betrekking hadden op de lengte van de respijttermijn. Naar aanleiding van de reacties is de gebruiktermijn aangepast naar 22 mei 2017.
Motivatie
De motivatie voor het Europese besluit is dat uit een evaluatie van de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, is gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat met tallowamine toxischer zijn dan de stof glyfosaat alleen. Dit fenomeen wordt toegeschreven aan met name POE-tallowamine. POE-tallowamine is een hulpstof die het uitvloeien van betreffende gewasbeschermingsmiddelen bevordert. Op bijna alle criteria blijkt POE-tallowamine toxischer dan glyfosaat. Op basis van het toxiciteitsprofiel van POE-tallowamine en de relevantie van mogelijke effecten op het DNA voor de mens onder praktische blootstellingscondities, worden de risico’s voor de mens bij alleen gebruik van korte duur (enkele maanden) gering geacht. Omdat het middel in de winter niet wordt gebruikt, is een opgebruiktermijn tot 22 mei 2017 acceptabel.
De lijst met middelen is te vinden op de site van Ctgb. 
Bron Ctgb