Productie groene energie valt bar tegen

Kijk naar Parijs en Marrakesh: hernieuwbare energie staat hoog op de agenda. Maar ondanks recordinvesteringen vallen de productie en winstgevendheid van groene energie bar tegen.
Dat blijkt uit onderzoek van de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes. Zo zijn investeringen in biobrandstoffen en biomassa in de versukkeling geraakt en dalen al 8 jaar op rij.
 
Alles bij elkaar stegen de investeringen in hernieuwbare energie de afgelopen jaren wereldwijd gemiddeld zo'n 10% per jaar. Het geld ging daarbij vooral naar zonne- en windenergie. Investeringen in energiebronnen als biobrandstoffen, biomassa en waterkracht laten de afgelopen 8 jaar juist een daling zien van gemiddeld jaarlijks 15%. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de lagere grondstofprijzen, waaronder olie.
 
Johan Geeroms, Senior Risk-manager bij Euler Hermes: "Van de honderden miljarden dollars aan investeringen in groene investeringen gaat een schamele 6% procent naar biobrandstof, biomassa en waterkracht. Kijken we naar de VS dan komt groene energie niet verder dan 15% van de totale elektriciteitsproductie. Natuurlijk zal dit percentage verder oplopen, maar het geeft vooral aan hoe enorm groot het aandeel van fossiele energie nog is. In 2014 stortte de olieprijs met 60% in. Dan valt voor veel bedrijven de urgentie weg om de overstap naar groene energie door te zetten."
 
Meeste geld naar solar 
Uit het onderzoek blijkt dat zonne-energie investeerders het meest aanspreekt. Euler Hermes schat de investering hiervoor in 2016/2017 op 380 miljard dollar wereldwijd. Dat is fors hoger dan de investeringen in deze periode in windenergie: 286 miljard dollar.
 
Matige winst Maar de winstmarges van bedrijven in deze sectoren zijn verre van indrukwekkend. Over de afgelopen 8 jaar worstelt solar met een gemiddeld operationele marge van -10%, bij windenergie is dat -1%. De schuldenlasten van de bedrijven zijn enorm. SunEdison, een van de grootste spelers op het gebied van zonne-energie, kan hierover meepraten. Het bezweek bijna onder de schuldenlast en vroeg eerder dit jaar uitstel van betaling aan.
 
Geeroms: "Investeerders willen rendement zien. Dat is nog steeds een moeizaam verhaal in de hoek van wind- en zonne-energie. De beurskoersen spreken duidelijke taal. Na de hype van tien jaar geleden zijn aandelen nog ver verwijderd van de all time high. Zonder het infuus van subsidies zou het er nog slechter uitzien. Daar tegenover staat een taaie olie-industrie. Haar rol is nog lang niet uitgespeeld. Slimme technieken maken de upstream steeds goedkoper. Het Energie Agentschap (IEA) voorspelt zelfs dat we nog een periode van olieschaarste tegemoet gaan omdat de schaliegasvelden snel opgebruikt raken."
 
Komende jaren verbeteren resultaten 
Euler Hermes verwacht voor de komende 3 tot 5 jaar dat de gemiddelde winstgevendheid van zonne-energiebedrijven positief zal zijn. Voor de windindustrie zal de operationele marge naar schatting uitkomen op +5%.
Bron: ANP