ILT waarschuwt voor sierstenen met asbest

Bepaalde soorten edelstenen en mineralen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt mensen voor de aankoop en het bewerken van edelstenen en mineralen die asbestsoorten zoals tremoliet of actinoliet bevatten.
De stenen kunnen in hun ruwe vorm asbestvezels verliezen. Ook door het bewerken van de stenen - slijpen, schuren of boren bijvoorbeeld - kunnen asbestvezels vrijkomen. Het inademen van deze vezels is een risico voor de gezondheid.
De asbesthoudende edelstenen worden via diverse kanalen (websites, beurzen, markten, winkels) te koop aangeboden, ondanks een verbod hierop. Vaak schrijven de aanbieders er helende krachten aan toe, op zowel lichamelijk als geestelijk terrein. De stenen worden onder diverse namen aangeprezen: chrysotiel, actinoliet (of aktinoliet), amosiet, anthofylliet, crocidoliet en tremoliet. 
De inspectie adviseert mensen die dergelijke asbeststenen bezitten om deze in elk geval niet te bewerken. Mensen die van hun stenen af willen, kunnen deze als asbesthoudend afval inleveren bij de milieustraat in hun gemeente. 
De inspectie heeft een aantal groothandels die asbeststenen aanbieden al gewezen op het verkoopverbod. Zij moeten de verkoop staken en hun stenen naar de milieustraat brengen. Ook bij andere aanbieders van asbeststenen gaat de inspectie langs om hen te waarschuwen dat zij deze stenen niet mogen houden en niet mogen verkopen. Als ze bij een latere controle die stenen nog te koop aanbieden of op voorraad hebben, riskeren ze een last onder dwangsom. Dat bedrag kan oplopen tot € 3000 per overtreding en is een verkoper kwijt als hij weer in de fout gaat.