Verbod op houden herten vernietigd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt het verbod op het houden van enkele hertensoorten (muntjak en mazama). De staatssecretaris van Economische Zaken (staatssecretaris) stelde dat verbod in op advies van de Positieflijst Advies Commissie (PAC).
 
De PAC baseerde dit advies op deskundigenbeoordeling van de Positieflijst Expert Commissie (PEC). De wetenschappelijke objectiviteit van die adviezen is echter onvoldoende gegarandeerd, omdat een deel van de experts is verbonden met stakeholders als Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Stichting Aap en de Dierenbescherming, en daarmee niet onafhankelijk is. Ook verliep de deskundigenbeoordeling van de PEC en de advisering van de PAC onvoldoende transparant en verifieerbaar. Dit betekent dat de staatssecretaris geen gebruik mocht maken van het advies van de PAC en zijn besluit onzorgvuldig heeft voorbereid. 

 

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. 
Bron: Rechtspraal.nl