Noordelijke netwerkdag bodem

De drie omgevingsdiensten in Noord-Nederland organiseren op 18 mei 2017 voor de 3e maal de Noordelijke Netwerkdag Bodem. Diverse presentaties en workshops gaan in op de rol van Bodem  in een veranderende omgeving.
De drie omgevingsdiensten in Noord-Nederland zijn nu drie jaar operationeel. Wat heeft drie jaar omgevingsdiensten opgeleverd op bodemgebied? Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor ons vakgebied? Hoe houden we het werkveld Bodem levend? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Deze en nog meer onderwerpen komen aan de orde op de Noordelijke Netwerkdag Bodem.
De omgevingsdiensten van Noord-Nederland (FUMO, ODG en RUD Drenthe) organiseren deze dag in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat-Bodem+.
 
Doelgroep: Medewerkers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, inspecties,  politie en Rijkswaterstaat werkzaam in de provincies Drenthe, Frysl├ón en Groningen zijn van harte welkom.
 
Kosten: deelname is kosteloos