Staatssecretaris Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stelt jaarlijks 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Het extra geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud van weide- en akkervogels in landbouwgebieden.
Daarnaast komt er 10 miljoen euro per jaar bij voor de Brede Weersverzekering waardoor veel meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden.
Het extra geld komt beschikbaar door een herschikking binnen het GLB-budget. Agrarisch natuurbeheer is bedoeld om de landbouwsector te verduurzamen en de flora en fauna in landbouwgebieden, waaronder weide- en akkervogels, te behouden en te herstellen. Boeren die willen investeren in natuurbeheer kunnen in collectief verband een subsidie aanvragen. Op dit moment is er echter onvoldoende financiële ruimte om alle boeren te ondersteunen die gebruik willen maken van de regeling.
 
Staatssecretaris Van Dam: “Met agrarisch natuurbeheer loopt Nederland voorop in Europa. Agrarisch natuurbeheer zorgt voor een grotere betrokkenheid van boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit en het versterken van de natuur in landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het behoud van weidevogels. De terugkeer van weide- en akkervogels staat symbool voor de kwaliteit van het landschap. Zij zijn het zichtbare resultaat van een landbouw die in balans is met de natuur.”
 
10 miljoen extra voor weersverzekering
Het beschikbaar stellen van extra geld voor de Brede Weersverzekering sluit aan bij de aanbevelingen uit de evaluatie van de verzekering. Het ministerie van Economische Zaken trekt nu al jaarlijks 9 miljoen euro voor een tegemoetkoming aan boeren die zich willen verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals ijzel, storm of blikseminslag. Door de verhoging van het beschikbare budget met jaarlijks 10 miljoen euro kan het aantal deelnemende ondernemers in de komende jaren verdubbelen.
Bron: Rijksoverheid