12 nieuwe soorten op Unielijst

De Europese Unie voegt met ingang van 2 augustus 2017 nieuwe soorten toe aan de Unielijst. Dit zijn:
Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)
Fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum)
Gewone gunnera (Gunnera tinctoria)
Japans steltgras (Microstegium vimineum)
Muskusrat (Ondatra zibethicus)
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
Smalle waterpest (Elodea nuttallii)
Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
Zijdeplant (Asclepias syriaca)
Per 2 augustus 2017 gelden voor deze soorten dezelfde verboden en overgangsregelingen als voor de andere soorten op de Unielijst.
De geactualiseerde lijst van invasieve exoten treedt in werking op 2 augustus a.s.!