Ruim 30 schapenkadavers bij veehouder in Gelderland

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een inspectie zeker 30 schapenkadavers aangetroffen in en bij de stallen van een veehouder in de provincie Gelderland.
De NVWA voerde de inspectie samen met de politie uit, omdat een voorbijganger bij de politie had gemeld dat dode schapen soms meerdere dagen bleven liggen. Ook zou er niet goed voor de dieren worden gezorgd.
In de stallen van de veehouder lagen botten en schedels van gestorven schapen tussen de levende dieren. Ook buiten de stal vonden de inspecteurs een groot aantal kadavers en botten en schedels van schapen. Bij de stal stonden een paar vaten en bakken met kadavers en op afstand van de stal had de veehouder huiden en onderpoten van schapen gedumpt. Ook in de mesthoop lagen enkele botjes, ribben en de onderkaak van een schaap. In een aparte ruimte achter in de stal zagen de inspecteurs ook nog resten van 9 schapen die vermoedelijk illegaal waren geslacht. De NVWA doet hier nog verder onderzoek naar.
 
Bij de levende dieren zagen de inspecteurs dat enkele lammeren ernstig last hadden van schurft rondom de bek (Ectyma). Bij een paar dieren was dit zo ernstig dat zij niet of nauwelijks konden eten en drinken. 2 schapen waren er zo erg aan toe dat zij door een dierenarts uit hun lijden moesten worden verlost. De dierenarts is ook direct begonnen met de behandeling van de overige dieren.
 
Op het bedrijf worden ook kippen, pauwen, duiven, konijnen en runderen gehouden. De konijnen hadden geen beschikking over schoon drinkwater en hadden onvoldoende ruimte. Bij de runderen hebben inspecteurs geen welzijnsovertredingen geconstateerd.
Als kadavers niet tijdig worden verwijderd, kunnen ze een gevaar voor de volks- en diergezondheid vormen. Daarom gelden er strikte regels voor de verwijdering en verwerking. Dode dieren  moeten goed worden afgedekt en moeten onbereikbaar zijn voor vogels, knaagdieren, honden, katten en ongedierte. Verder moet een veehouder kadavers de eerstvolgende werkdag aanmelden bij het destructiebedrijf, zodat deze opgehaald en verwerkt kunnen worden.
De inspecteurs van de NVWA hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder. Daarnaast treden NVWA en RVO.nl bestuursrechtelijk op om te zorgen dat de veehouder de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk herstelt.