Veehouders en loonwerkers aangehouden wegens mestfraude

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben in Noord-Brabant 5 mensen aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte en fraude met mest. Het gaat om 2 veehouders en 3 medewerkers van een loonbedrijf dat mest verhandelt en vervoert.
Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.
In alle vrachtwagens waar mest in wordt vervoerd zit bemonsterings- en verpakkingsapparatuur die automatisch een mestmonster neemt. Dit mestmonster wordt automatisch in een verzegelde monsterpot gedaan. De veehouders en medewerkers van het loonbedrijf worden er van verdacht dat zij deze bemonsteringsapparatuur aangepast hebben zodat de monsters niet goed worden verzegeld.
Alle dierlijke mest die van een veehouder naar een ander bedrijf wordt vervoerd om daar te worden uitgereden of verwerkt, moet automatisch worden bemonsterd. Aan de hand van deze monsters wordt bepaald hoeveel mineralen er in de mest zitten. Veehouders moeten in hun mestboekhouding bijhouden wat de hoeveelheid en de samenstelling van de afgevoerde mest is. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat en kunnen zij aantonen dat er niet teveel mest op hun land wordt uitgereden. Dit om te voorkomen dat er teveel mineralen in de grond terecht komen, die zouden kunnen uitspoelen naar het grondwater.
Bron:NVWA