NVWA en politie houden beroepsvissers aan na vondst illegale netten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben dinsdag 5 december 2 beroepsvissers uit Hoorn aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij 2,5 kilometer illegale netten hebben uitgezet op het Markermeer.
De illegale netten werden donderdag 30 november ontdekt door de NVWA en de politie. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
 
Tijdens het onderzoek zagen visserijinspecteurs ook dat de verdachten ’s nachts met staande netten visten in de haven van Hoorn. Daarvoor hadden zij geen vergunning. Vissen zonder vergunning is een economisch delict. Ook constateerden NVWA en politie verschillende overtredingen van de Wet natuurbescherming en het Binnenvaart Politiereglement.
Visstroperij
Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.