Tactisch coördinatoren Duijnker en Assink ontvangen prijs voor verbetering dierenwelzijn

Niet alleen Sinterklaas deelt in december cadeautjes uit! De Stichting Ida Zilverschoon heeft als doelstelling dierenleed te voorkomen en te bestrijden. Ze beloont mensen en organisaties voor hun inzet op dat gebied.

Zogenaamd voor een netwerkbijeenkomst waren Anouk Duijnker en André Assink, de tactisch coördinatoren dierenwelzijn van de eenheden Noord-Holland en Oost-Nederland,  naar het bezoekerscentrum van Stichting AAP gelokt. Kamerlid Dion Graus, een van de grondleggers van de ‘dierenpolitie’, had er een Kamerdebat voor laten schieten.
Uit handen van mevrouw Marie-José Enders-Slegers, bestuurslid en hoogleraar aan de Open Universiteit, ontvingen Anouk en André een echte surprise: een check. Zij zetten zich onvermoeibaar en creatief in voor het realiseren van wat de initiatiefnemers van de ‘dierenpolitie’ voor ogen stond – met beperkte middelen en menskracht. Anouk en André zijn van die mensen, voor wie een dag van 24 uur te kort is … Maar een beetje netwerken mag daarin natuurlijk niet ontbreken!

Assink en Anouk prijs