Afname insectenpopulatie baart zorgen

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de forse daling van de insectenpopulatie, waaronder bijen. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat onderzoek doen.
 
In een kleine dertig jaar tijd is het aantal insecten met drie kwart afgenomen. Dat blijkt uit Duits onderzoek. De meest waarschijnlijke oorzaak is de intensivering van de landbouw, waardoor veel stikstof, ammoniak en schadelijke pesticiden in het milieu terechtkomen.
Zegt het Duitse onderzoek ook iets over de Nederlandse insectenstand?, vraagt Weverling (VVD). In tegenstelling tot Grashoff (GroenLinks) denkt Geurts (CDA) dat het niet een-op-een is te vertalen naar Nederland. Maar Graus (PVV) wijst erop dat ook Nederlandse wetenschappers de noodklok luiden.
Schouten laat de Wageningen Universiteit onderzoek doen naar de afname van de Nederlandse insectenpopulatie en de oorzaken daarvan. De resultaten stuurt zij eind maart naar de Kamer.
 
PLEIDOOI VOOR RADICALERE MAATREGELEN
Futselaar (SP) vindt de problemen met de insectenstand te spoedeisend om te wachten op maatregelen uit de landbouwsector. Wat gaat de minister n├║ doen om de biodiversiteit te bevorderen?
Volgens Grashoff is de continue focus op productieverhoging in de landbouw slecht voor de biodiversiteit. Maar die relatie is er volgens Schouten niet altijd. Laat Wageningen dat dan onderzoeken, stelt Grashoff.
Maak werk van een omslag naar een diervriendelijke en ecologisch houdbare landbouw, is het pleidooi van Ouwehand (PvdD). Schouten zegt daarmee bezig te zijn, maar wel samen met boeren, overheden en natuurorganisaties.
 
EUROPEES LANDBOUWBELEID
Een bijvriendelijk Europees landbouwbeleid. Dik (ChristenUnie) vraagt de minister om daarop in te zetten. Schouten zegt te streven naar meer Europees geld voor "maatschappelijke landbouwdoelen", zoals het bevorderen van biodiversiteit. Nederland kan dat geld specifiek voor bijen aanwenden.
 
SCHADELIJKE PESTICIDEN NOG STEEDS TOEGESTAAN
Boeren mogen grasland nog steeds "doodspuiten met glyfosaat". Dat verbaast De Groot (D66). Hij vraagt actie van de minister, want "insecten leven niet van mooie woorden."
Ook Graus en Ouwehand vragen hoe het zit met het verbod op voor insecten zeer schadelijke neonicotinoïden. Daarvoor wil Schouten het onderzoek van de European Food Safety Authority afwachten.
 
NATIONALE BIJENSTRATEGIE
De minister is blij met de Nationale Bijenstrategie. Sinds januari werken natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semioverheden daaraan. Het doel is de leefomgeving van bijen in Nederland te verbeteren. Weverling wil de deelname aan die strategie makkelijker maken, zodat meer mensen en organisaties eraan kunnen meedoen.
De Kamer stemt op 6 februari over de ingediende moties.
Bron: Tweede Kamer