Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt

Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te  behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd.
In 2018 stelt zij 6 miljoen euro beschikbaar voor projecten die daaraan bijdragen. Dat schrijft minister Schouten in haar bodemstrategie die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.
Minister Schouten: ’ Ongeveer de helft van de grond in Nederland is landbouwgrond waar hoogwaardige producten worden verbouwd. Om ook onze kinderen en kleinkinderen te laten profiteren van onze vruchtbare bodem, moeten we daar zuinig mee omgaan. Landbouwgrond die duurzaam wordt beheerd is de basis om voedselzekerheid te waarborgen, de biodiversiteit te verbeteren en om de klimaatdoelen te halen. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden wil ik hiermee aan de slag.’ 

Korte termijn versus lange termijn
Omschakeling naar een andere manier van de grond bewerken is niet altijd makkelijk. De opbrengst op de korte termijn weegt vaak zwaarder dan het belang van goede bodemkwaliteit op de lange termijn. Voor een goede bodemkwaliteit is een evenwichtig en verantwoord gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wisselteelt en bewerking met machines die zijn afgestemd op de draagkracht van de bodem zijn eveneens van groot belang voor een goede bodemkwaliteit. Dit jaar start een project waar adviseurs worden opgeleid om boeren te begeleiden in duurzaam bodembeheer. Ook op het gebied van scholing worden initiatieven genomen. Zo komt er een module duurzaam bodembeheer in het groen onderwijs.