NVWA en politie nemen schietfuiken in beslag op IJsselmeer

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een gezamenlijke controle met de waterpolitie Lelystad 27 illegaal geplaatste schietfuiken aangetroffen. De fuiken stonden in een gebied waar het vissen met schietfuiken niet is toegestaan, dit om jonge vis te beschermen.
Schietfuiken worden in het IJsselmeer gericht gebruikt om te vissen op paling. Op iedere fuik moeten zogenoemde vismerken bevestigd worden, zodat toezichthouders kunnen zien van wie de fuiken zijn. Van de 27 fuiken waren er 22 voorzien van vismerken van een beroepsvisser uit Enkhuizen. Op 5 fuiken zaten geen verplichte vismerken. Deze 5 fuiken zijn in opdracht van de Officier van Justitie van het Functioneel Parket in beslag genomen.
De vissen die in de fuiken zaten zijn door de toezichthouders teruggezet in het water. Tegen de beroepsvisser wordt proces-verbaal opgemaakt voor het vissen in een gesloten gebied en voor het vissen met schietfuiken zonder vismerk.