Bestrijdingsmiddelen controleren op je smartphone

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen, zoals ratten, onkruid, schimmels en bacteriĆ«n te bestrijden. Deze middelen mogen alleen in Nederland worden verkocht als het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit dat het gebruik ervan veilig is voor mens, dier en milieu. 
Alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden staan in de Ctgb toelatingen databank die voor iedereen online te raadplegen is: https://toelatingen.ctgb.nl/. Daarin staat uitgebreide informatie over toelatingen en de toegestane toepassingen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Ook kan van elk middel het wettelijke gebruiksvoorschrift worden geraadpleegd op PC, tablet en smartphone. Aan de hand van een aantasting, ziekte of plaag krijgt u een overzicht van toegelaten middelen. Dit zoekresultaat kunt u desgewenst bewaren als een Excelbestand. Handhaving kunnen wij niet leuker maken maar wel iets makkelijker.
Bron: Ctgb