Illegaal vistuig in Markermeer

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in augustus 2018 enkele inspecties uitgevoerd op het Markermeer. Hierbij zijn verschillende illegale vistuigen aangetroffen en in beslag genomen.
Zo troffen de inspecteurs in totaal 21 illegale aalfuiken aan die niet waren voorzien van de verplichte vismerken. Bij een andere inspectie naar aanleiding van een tip werd ongeveer 1.800 meter staande netten aangetroffen. Deze netten waren ook niet voorzien van verplichte vismerken of jonen. De netten stonden al geruime tijd in het water. Vermoedelijk was de stroper vergeten deze netten op te halen. De aalfuiken en staande netten zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De NVWA doet nog onderzoek naar de eigenaar van het vistuig.
Het vissen met staande netten of aalfuiken zonder de verplichte vismerken of jonen wordt gezien als illegale visserij omdat niet te controleren is of degene die de netten heeft uitgezet daar de benodigde toestemming voor heeft. Illegale visserij kan de visstand grote schade toebrengen. Daarom treedt de NVWA hier tegen op.