NVWA onderzoek: kwart ballonnen geeft te veel nitrosamines af

Een kwart van de ballonnen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht voldoet niet aan de Europese normen over de afgifte van nitrosamines. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen die een gezondheidsrisico kunnen vormen als ze vrijkomen uit producten.
Daarnaast ontbreken bij veel ballonnen de verplichte veiligheidswaarschuwingen op het etiket van de verpakking.
De verkoop van de ballonnen met een te hoge afgifte van nitrosamines en/of nitroseerbare stoffen is verboden. Ballonnen met ontbrekende waarschuwingen mogen pas weer verkocht worden als het etiket is aangepast. Op de website van de NVWA staat een overzicht van de onderzochte ballonnen op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.
Onderzoeksresultaten
De NVWA onderzocht 58 ballonnen; daarvan voldeden 25 niet aan de onderzochte veiligheidseisen (afgifte nitrosamine en/of etikettering).
Bij 16 ballonnen (27%) was de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen hoger dan de wettelijke limiet. De verkoop van deze ballonnen is verboden. Bij 16 van de onderzochte 58 ballonnen was de vereiste etikettering (deels) afwezig, of was het etiket niet in het Nederlands gesteld. De verkoop van deze ballonnen is verboden tot het etiket is aangepast.
De NVWA heeft de Europese Commissie geïnformeerd over de afwijkende producten die zijn gevonden via een zogenoemde RAPEX-melding of notificatie. Andere Europese toezichthouders zijn dan op de hoogte en kunnen optreden in hun eigen land.
 
Aanleiding
De NVWA onderzoekt met enige regelmaat de veiligheid van ballonnen. Uit de onderzoeken die de NVWA tussen 2002 en 2010 uitvoerde bleek 80% van de ballonnen niet te voldoen aan de (Nederlandse) veiligheidseisen. Vanaf half 2013 geldt voor de veiligheidseisen aan ballonnen de Europese richtlijn 2009/48/EG. Ook geldt er een Europese norm voor de analysemethode (EN71-12). Deze wetgeving is nu een aantal jaren van kracht, reden voor de NVWA om in 2017/2018 opnieuw een onderzoek te doen naar de veiligheid van ballonnen. Het onderzoek richtte zich op de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen en op de etikettering. Uit dit onderzoek blijkt dat er sinds de introductie van Europese wetgeving in 2013 er veel minder sprake is van de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen bij ballonnen.
 
Risico nitrosamines
Ballonnen zijn van natuurlijk rubber (latex) gemaakt. Tijdens het productieproces van latex kunnen nitrosamines en nitroseerbare stoffen ontstaan als er bepaalde versnellers van dat proces worden toegevoegd. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen en brengen daarom een gezondheidsrisico met zich mee. Nitroseerbare stoffen zijn de voorlopers van nitrosamines; deze kunnen hierin worden omgezet. Kinderen kunnen deze stoffen binnen krijgen doordat ze sabbelen op ballonnen, of via hand-mond-contact. En hoewel ballonnen niet substantieel bijdragen aan de totale blootstelling aan nitrosaminen, wil de overheid uit voorzorg elke vermijdbare blootstelling van jonge kinderen aan deze gevaarlijke stoffen voorkomen. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de afgifte van deze stoffen.
 
Etikettering
Sommige mensen zijn allergisch voor latex. Ouders en verzorgers moeten daarom via het etiket van de verpakking worden gewaarschuwd dat ballonnen van latex zijn gemaakt via de zinsnede 'Gemaakt van natuurlijke rubberlatex.' Ook moet er een waarschuwing op ballonnen staan hoe deze veilig kunnen worden gebruikt. Op het etiket moet een waarschuwing staan dat voor kinderen jonger dan 8 jaar er gevaar bestaat voor verstikking door niet opgeblazen of geknapte ballonnen.
Bron: NVWA