Landelijke Congres Bodemtoezicht- en handhaving

Op donderdag 6 juni 2019 vindt het Landelijke Congres Bodemtoezicht- en handhaving 2019 plaats.
Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”, met als motto: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!