10% gecontroleerde zendingen voldoen niet aan wetgeving bij afvaltransporten naar het buitenland

De ILT heeft in oktober 2019 controles gehouden op grensoverschrijdende transporten van elektrisch afval (e-waste) en verontreinigd plastic afval. Van de 220 controles voldeed bijna 10% niet aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Deze specifieke controles waren onderdeel van de mondiale actie tegen milieucriminaliteit ‘30 days at Sea 2.0’ van Interpol.
Alle tegengehouden zendingen zijn retour gezonden om alsnog milieu verantwoord te worden verwerkt. Voor zwaardere overtredingen is proces-verbaal opgemaakt. Voor lichtere overtredingen zijn waarschuwingen uitgedeeld.
 
E-waste en plastic afval
In Nederland en België werden onder andere containers en auto’s onderschept die vol met kapotte elektronica op weg waren naar bestemmingen in Afrika, waaronder Ghana, Guinee, Kameroen. De elektronica was kapot, maar werd vervoerd als een nog werkend tweedehands product. Het is verboden om defecte elektronica naar bestemmingen te exporteren die niet in staat zijn om e-waste op een verantwoorde manier te verwerken.  Verder is er een zending huisvuil aangetroffen, dat ten onrechte bij de douane was aangegeven als papierafval en is er een illegaal transport van plastic afval onderschept.
De controles vonden plaats op snelwegen in Nederland en in de havens van Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam. De ILT werkte de tijdens de controles intensief samen met de politie, Nederlandse en Belgische Douane en de Belgische milieu-inspectie.
 
’30 days at Sea’
30 days at sea is een internationale handhavingsactie om milieucriminaliteit aan te pakken en het voorkomen van milieuvervuiling. Een van de doelen is het tegengaan van illegaal transport van afval. De operatie stond onder leiding van Interpol.