Online cursus Spoedwet ter vervanging noodverordeningen Coronaverspreiding

Sdu biedt op 22 juni een online cursus (2 uur) aan over Coronamaatregelen in een nieuw juridisch jasje. Leden van PDM kunnen via de link hieronder (lees meer) voor een sterk gereduceerde prijs deelnemen aan de cursus.

De infectieziektebestrijdingsmaatregelen voor het Coronavirus worden rond het begin van de zomer in een nieuw juridisch jasje gestoken. Het kabinet komt ter vervanging van de noodverordeningen met een spoedwet om beperkende maatregelen juridisch beter vast te leggen.

De cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van toezicht, handhaving, veiligheid en openbare orde. Te denken valt aan handhavers, toezichthouders, teamleiders Toezicht en Handhaving, juristen, bestuurders en advocaten.
Meer informatie en inschrijven via deze link.