Algemene Ledenvergadering op 23 oktober 2020 (verzoek om aan te melden)

De Algemene Ledenvergadering, van onze vereniging zal plaatsvinden op vrijdag 23 oktober 2020.

De vergadering wordt gehouden in een vergaderruimte van het Van der Valk Hotel Veenendaal aan het Bastion 73 te 3905 NJ Veenendaal.

De vergadering begint om 10:30 uur, de koffie staat vanaf 10:00 uur klaar.

Het bestuur van PDM stelt voor om de verschillende toekomstmogelijkheden met de leden te bespreken op de ALV. Daarom verzoekt het bestuur de leden die fysiek of digitaal willen deelnemen aan de vergadering zich aan te melden bij de secretaris. Dit aanmelden kan per e-mail, telefoon of per post vóór 1 oktober 2020. Wij zijn dan op de hoogte van het aantal deelnemers en kunnen daar dan een locatie op afstemmen. We gaan dan technische middelen installeren om deelnemers eventueel digitaal (voor zover technisch mogelijk) deel te laten nemen.

 

Alle aangemelde deelnemers worden na 1 oktober 2020 per e-mail en/of per post ingelicht over de te volgen procedure en de onderwerpen waarover instemming gevraagd zal worden.

inkomsten.