ILT presenteert nieuwe methode zwavelcontrole bunkertanks aan maritieme toezichthouders

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontwikkelde een innovatieve en veilige methode voor het nemen van monsters uit bunkertanks in zeeschepen. Monsternames zijn onderdeel van de controle op het maximaal toegestane zwavelgehalte van de brandstof die schepen op zee gebruiken.

De ILT organiseert op 10 december de internationale webconferentie ‘Sulphur 2020 Enforcement’ en deelt daar de techniek achter de monsternames met maritieme toezichthouders uit de hele wereld (filmpje over monsternametechniek).

Sinds 1 januari 2020 gelden wereldwijd strenge regels voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof. Sindsdien is het niet toegestaan brandstof te gebruiken of aan boord te hebben met meer dan 0,5% zwavel, tenzij het schip is voorzien van een rookgasreiniger (scrubber). In sommige zeeën, zoals de Noordzee, is de norm voor gebruikte brandstof zelfs nog strenger: maximaal 0,1%. Het doel hiervan is het reduceren van vervuilende zwaveluitstoot, die slecht is voor milieu en volksgezondheid.

Internationale webconferentie
Op 10 december vindt de eerste internationale conferentie plaats, gericht op toezicht op de naleving van de regels voor zwaveluitstoot door zeeschepen. Nederland organiseert de internationale digitale bijeenkomst om kennis te delen en ervaring uit te wisselen. 26 landen, waarvan 12 van buiten Europa, nemen deel aan de webconferentie. Onderwerpen zijn onder andere remote sensing-technieken, monsternames en internationale informatie-uitwisseling.

Zwavelgehalte controleren door monsters uit bunkertanks
Maritieme toezichthouders in de hele wereld staan met de nieuwe regelgeving voor de uitdaging om monsters te nemen van olie uit bunkertanks om het zwavelgehalte te kunnen controleren. De ILT presenteert tijdens de conferentie de door haar ontwikkelde methoden om via de peilbuis (‘sounding pipe’) monsters te nemen: de ‘vacuum method’ voor minder diep gelegen bunkertanks, en de ‘flow method’ voor diep gelegen tanks. Voor beide methoden heeft de ILT een set materialen ontwikkeld die maximaal € 3.000,- kost. Door deze kennis te delen, wil de ILT andere landen ondersteunen in de handhaving op zwaveluitstoot door zeeschepen.

Verbeteren internationale samenwerking
De ILT stimuleert met deze eerste internationale webconferentie de internationale samenwerking. Daarmee kan een mondiaal ‘level playing field’ ontstaan en wordt de uitstoot teruggedrongen. Een van de manieren om dat te realiseren is het uitbreiden van de internationale alarmering van schepen die zich mogelijk niet aan de regels houden. Bij aankomst in een haven in een ander land kan er zo een gerichte controle worden uitgevoerd.

Remote sensing
Naast monsternames in de haven speelt ‘remote sensing’ een belangrijke rol in de handhaving. Snuffelpalen, vliegtuigen en drones kunnen een te hoge zwaveluitstoot detecteren. Nederland loopt voorop in het ontwikkelen van technieken om in de toekomst met satellietbeelden de uitstoot van individuele schepen ver op zee te kunnen meten.