Verwaarloosde honden weggehaald bij fokker in Limburg

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met collega’s van de (dieren)politie en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 79 honden weggehaald bij een fokker in de provincie Limburg. De volwassen honden en puppy’s werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden in te kleine buitenverblijven en onverwarmde bijgebouwen en schuurtjes.

 

De toezichthouders hebben op 16 februari 2021 een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over zieke hondjes slechte huisvesting van de dieren. Bij de inspectie bleek dat er bij de fokker circa 120 honden en puppy’s gehouden werden van allerlei verschillende rassen. Naast de huisvesting was ook de verzorging van de dieren niet in orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld ook een hond rondlopen met bijtwonden die niet verzorgd was door een dierenarts.
Inspecteurs van de NVWA hebben bestuursrechtelijk opgetreden tegen de fokker en hebben de 79 honden die er het slechtst aan toe waren direct in bewaring laten nemen. Deze dieren zijn op kosten van de fokker overgebracht naar een opslaghouder waar zij op de juiste manier worden gehuisvest en verzorgd en de nodige diergeneeskundige verzorging krijgen. De kosten van de verzorging zijn voor rekening van houder. De NVWA voert op korte termijn een herinspectie uit om te controleren of de fokker er wel in slaagt de dieren die nog op zijn bedrijf aanwezig zijn wel op de goede manier te verzorgen. Verder zal er ook proces-verbaal opgemaakt worden tegen de fokker.

 

Aanpak malafide hondenhandel 
In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden nog steeds misstanden plaats. Daarom spant de NVWA zich samen met de LID en de (dieren)politie in om illegale en malafide hondenhandel aan te pakken. Inspecteurs van de NVWA richten zich op de aanpak van ernstige misstanden bij bedrijfsmatige hondenhandelaren en ernstige dierenwelzijnsproblemen. De inspecteurs kijken bij controles of fokkers en handelaren zich houden aan de regels. Houden zij zich niet aan de regels, dan grijpt de NVWA in.

 

Denk na als je een hond koopt
Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale hondenhandel blijft bestaan zolang het deze handelaren lukt hun honden te verkopen. De NVWA, de LID en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden aan wetgeving en regelgeving. Maar toekomstige hondeneigenaren kunnen ook veel doen om misstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld door een hond voor aankoop de laten keuren door een dierenarts, goed navraag te doen over de herkomst van de hond en de huisvesting goed te controleren. Ook is het belangrijk dat een hond bij aankoop is gechipt én dat de verkoper het dier heeft geregistreerd. Alle tips voor het kopen van een hond staan op de puppy-checklist van het Landelijk Informatiecentrum Gezondheidsdieren (LICG).

 

Hond kopen in Coronatijd
Omdat mensen vanwege de coronamaatregelen meer thuis zijn, hebben ze ook meer behoefte aan het gezelschap en de liefde van een huisdier. Dierenasiels, fokkers en andere handelaren verkopen veel meer honden dan voorheen. Omdat de vraag naar honden flink is toegenomen neemt ook het aanbod van illegale honden helaas toe. De NVWA heeft toekomstige eigenaren daarom al eerder gewaarschuwd extra alert te zijn. De NVWA krijgt de laatste tijd ook steeds meer signalen dat verkopers aanbieden de hond thuis te bezorgen. De NVWA adviseert met klem om dit niet te doen. Als de hond aan je deur wordt bezorgd of als je het diertje ergens op een parkeerterrein op moet halen heb je nóg minder tijd om te  controleren of alles klopt en krijg je dus nog makkelijker een pup mee die wellicht ziek is of niet de juiste papieren en vaccinaties heeft.

Bron: NVWA