NVWA neemt 2.000 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 8 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Zij troffen in totaal 2.000 liter niet in Nederland toegelaten middelen aan bij een boomkweker in het Oosten van Nederland. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

 

De NVWA startte een strafrechtelijk onderzoek nadat er bij het Team Criminele Inlichtingen informatie was binnengekomen dat er veel illegale gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zouden zijn bij de boomkwekerij. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Toen inspecteurs en rechercheurs naar het bedrijf gingen, vonden zij in een loods inderdaad een grote hoeveelheid niet in Nederland toegelaten middelen tegen onkruid, schimmels en insecten. De gewasbeschermingsmiddelen zijn afgevoerd en worden zo snel mogelijk vernietigd.

Risico niet-toegelaten middelen
In Nederland mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

 

Anoniem melden
Wilt u anoniem melding maken van zware criminaliteit of grootschalige fraude binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA? Neem dan contact op met het Team Criminele inlichtingen (TCI) van de NVWA-IOD. Anonimiteit is van belang als het bekend worden van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. Bij alles wat het TCI doet , wordt gezorgd voor afscherming van uw identiteit. U kunt het TCI 24 uur per dag bereiken via 06-13 44 94 77.