Afloop huidige akten opsporingsbevoegdheid BOA

Bij verlenging van de huidige akten van opsporingsbevoegdheid voor de BOA t.a.v. het nieuwe Domein Milieu en Welzijn (voorheen flora en faunabeheerder, milieu-opsporingsambtenaar of gemeentelijk opsporingsambtenaar) is als bekwaamheidseis het bewijs van deelname dan wel aanmelding voor de bijspijkeropleiding voldoende.

Let op, de akte dient dan nog niet verlopen te zijn. 

Het ministerie heeft inmiddels een daad gesteld en ziet alle aanvragen welke niet tijdig worden ingediend als een eerste aanvraag en hiervoor wordt als bekwaamheidseis gesteld dat men in het bezit moet zijn van een geldig BOA getuigschrift en vervolgens het volgen van de nog op te starten vervolgopleiding.
Het slechts volgen van de bijspijkeropleiding wordt in deze gevallen dus niet meer geaccepteerd.

Tot nu toe heeft dit er al toe geleid dat er akten van opsporingsbevoegdheid niet meer worden afgegeven.
Hierbij het dringende advies: dien aanvragen voor verlenging tijdig in, om erger te voorkomen.