Vossenjacht in de Tweede Kamer

Hilversum, 23 januari - De jacht op vossen met hulp van kunstlicht moet worden verboden. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 vraagt staatssecretaris Bleker van Natuur tijdens het vragenuur dinsdag om deze jachtmethode definitief te verbieden. Zij reageert daarmee op informatie uit het VARA radioprogramma Vroege Vogels van zondag.

 

 

In december vorig jaar speelde deze vorm van jacht al in Friesland. De provincie had een aantal jagers ontheffing gegeven om op deze wijze te jagen, maar volgens de rechtbank in Leeuwarden ten onrechte, omdat deze vorm van jagen volgens het Beneluxverdrag uit 1970 verboden is. Nu gebeurt het zelfde in Flevoland, waar de provincie dit soort vossenjacht eveneens heeft toegestaan. Maar ook hier stapte de Faunabescherming naar de rechter en die doet komende week uitspraak.

 

Vroege Vogels won advies in bij mr. Anna Jonkhoff van het Haarlemse Advocatenkantoor Verkerke & Vos (!). Zij is gespecialiseerd in natuur en milieurecht en is zeer duidelijk: "De Nederlandse Flora en Faunawet geeft weliswaar aan het provinciebestuur de mogelijkheid om jagers toe te staan op deze wijze vossen te bejagen, maar in dat Benelux-verdrag staat onomwonden welke hulpmiddelen bij de jacht zijn toegestaan. En daar hoort het jagen met lichtbakken niet bij. In het recht is het zo dat een verdrag boven een wet gaat, dus moeten we ons aan het verdrag houden."

 

Kamerlid Van Veldhoven zal aan de staatssecretaris vragen om alle provincies van de rechterlijke uitspraak op de hoogte te stellen zodat er niet nogmaals een onterechte ontheffing wordt verleend. Bovendien moet de mogelijkheid om ontheffing te verlenen worden geschrapt. Omdat dit niet in de wet staat, maar in een Algemene Maatregel van Bestuur is het voor de staatssecretaris vrij eenvoudig om dit te wijzigen.