Veestapel weggehaald bij Overijsselse boer

Controleurs van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) hebben maandag 31 januari bij een melkveehouder in de provincie Overijssel alle 43 runderen wegens ernstige dierverwaarlozing afgevoerd en in bewaring genomen. Ook zijn er 3 kadavers aangetroffen. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt.

De controle vond plaats na een melding. Controleurs en een dierenarts van de nVWA constateerden dat de dieren onvoldoende verzorging kregen en in slechte conditie waren. In de stal waar de 43 runderen (30 melkkoeien, stieren en kalveren) waren gehuisvest, liep de mest over de roosters en was het voer van de dieren beschimmeld en van slechte kwaliteit. Door de grote hoeveelheid mest waarin de dieren bivakkeerden hadden zij geen schone en droge verblijfplaatsen. Het welzijn van de dieren was ernstig in het geding.

Daarnaast lietenĀ  de regels omtrent de Identificatie en Registratie van de runderen ernstig te wensen over. Slechts enkele dieren hadden een oormerk.

De dieren zijn in opdracht van Dienst Regelingen van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie nog dezelfde dag bestuursrechtelijk in bewaring genomen en overgebracht naar diverse opvangadressen. Daar krijgenĀ  zij de nodige medische zorg en voeding.

Bij de controle bleek tevens dat de melkveehouder zijn melkquotum vorig jaar verkocht had waarna hij met zijn werkzaamheden als melkveehouder was gestopt.