Welkom bij Het Natuurloket

 
Het Natuurloket is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij bouwplannen, ruimtelijke ordening of het beheer van natuur- of bedrijfsterreinen. De gegevens van Het Natuurloket komen rechtstreeks uit de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF).

http://www.natuurloket.nl/